Förslag om undantag i plan- och bygglagen vid extraordinära händelser

Nyhet,

Boverket skickade i november in en skrivelse till regeringen med anledning av det stora antal asylsökande som kom till Sverige i höstas. Boverket föreslog då att plan- och bygglagen skulle ändras för tidsbegränsade undantag vid krisberedskap.

Boverket noterade under hösten att det var flera kommuner som tvingades bryta mot plan- och byggbestämmelserna för att klara av att ordna "tak-över-huvudet" för de många asylsökande som kom till Sverige.

För att hjälpa kommunerna föreslog vi därför i en skrivelse till näringsdepartementet att ändringen i plan- och bygglagen som infördes efter stormen Gudrun med anledning av naturkatastrofer, nu ska kompletteras och omfatta även belastningar på landets krisberedskap, exempel i form i flyktingströmmar.

Just nu verkar antalet asylsökande som kommer till Sverige avta. Oavsett hur situationen bedöms för närvarande kan det finnas skäl att införa denna typ av undantag med beaktande av hur fort Sverige påverkas av händelser i omvärlden.

Boverkets förslag är att undantaget i plan-och bygglagen enbart ska användas för extraordinarära händelser.

Läs Boverkets förslag i dokumentet i "Relaterad information" där det också finns länk till mer information om flyktingsituationen.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej