9,9 miljoner till Får jag lov?

Nyhet,

Får jag lov? är ett projekt som får 9,9 miljoner i bidrag från Vinnova. Projektet ska förenkla bygglovsprocessen för den enskilde medborgaren och företag. Maria Rydqvist från Boverket är projektledare för ett projekt som pågår till och med 2018 och i projektet ingår 25 parter.

Samhället behöver effektivisera och öka takten för bygglov och byggande samtidigt som det ska vara enkelt och transparent för den enskilde medborgaren eller företaget att förstå och följa processen. Projektet ska utveckla innovativa digitaliseringslösningar och tjänster kopplat till processer för ansökan och handläggning av bygglov och byggande.

Mål och nytta för projektet är att:

  • det ska bli enklare för alla att söka bygglov
  • det ska bli enklare att följa sitt ärende
  • det ska bli enklare att handlägga ärenden om bygglov och start- och slutbesked
  • det ska bli enklare att veta vilka kontroller som ska göras under byggfasen och att rapportera resultaten samt handlägga ärendet
  • det ska bli enklare för kommuner att byta verksamhets- och ärendehanteringssystem.

Får jag lov? är ett av elva projekt som fått stöd av Vinnova inom programmet "Utmaningsdriven innovation".

Under "Relaterad information" finns en länk till mer information på Vinnovas webbplats samt projektets artikelsida på Boverkets webbplats.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej