Nyheter

Här hittar du de senaste nyheterna från Boverket.

 • Remiss, Förslag till ändring i Boverkets byggregler, avsnitt 6:7412

  Ni får härmed tillfälle att yttra er över förslag till ändring av Boverkets byggregler (2011:6), avsnitt 6:7412 Rumsvärmare. Boverket önskar synpunkter på förslaget med tillhörande konsekvensutredning senast 26 januari 2018. OBS Kort remisstid.

 • Nyhet, Veta mer om PBL? Lyssna på kunskapsdialogerna från PBL Kompetensdagar

  Lyssna på 32 kunskapsdialoger om alltifrån planbestämmelser till byggnadshöjd! Ta del av dokumentationen från PBL Kompetensdagar som arrangerades den 14 och 15 december 2017 på Münchenbryggeriet i Stockholm.

 • Nyhet, 272 miljoner kronor till bättre utemiljöer

  Boverket har bland annat beviljat stöd för upprustning och komplettering av befintliga anläggningar till exempel lekplatser, grönytor och ytor för spontanidrott. Även nya anläggningar som gångbanor, multisportarenor och mötesplatser för kultur- och fritidsintressen har fått stöd.

 • Nyhet, Förändrade öppettider under helgerna

  Under jul- och nyårshelgerna har Boverket förändrade öppettider.

 • Nyhet, Boverket växer och nyanställer 50 personer

  Regeringen storsatsar på Boverket i Karlskrona som behöver anställa 50 nya experter i Karlskrona och i Malmö under början av nästa år.

 • Nyhet, Ändring av kraven för certifiering av funktionskontrollanter OVK

  Kraven på yrkeserfarenhet vid certifiering av funktionskontrollanter ändras. Vidare görs vissa förtydliganden av kraven på allmän teknisk kunskap med syfte att bland annat minska osäkerheten och göra tillämpningen mera enhetlig.

 • Nyhet, Utlysning med 100 miljoner till projekt för ett hållbart samhällsbyggande

  Formas har öppnat en utlysning om synteser och forskningsprojekt för ett hållbart samhällsbyggande. Det är den andra utlysningen inom det nationella forskningsprogrammet för hållbart samhällsbyggande. Totalt finns över 100 miljoner kronor att söka.

 • Publikation, Regelefterlevnad vid byte av fastbränsleanordning

  Boverket har haft i uppdrag att föreslå åtgärder som säkerställer att de tekniska egenskapskraven hälsa och miljö, vilket preciseras genom utsläppskraven i Boverkets byggregler, uppnås vid byte av fastbränsleanordningar.

 • Publikation, Uppföljning av omgivningsbuller

  Boverket har haft i uppdrag av regeringen att följa upp tillämpningen av plan- och bygglagstiftningen avseende omgivningsbuller och analysera effekterna av det befintliga regelverket.

 • Nyhet, Bidrag till allmänna samlingslokaler med ungdomsverksamhet

  I år, 2017, får 26 projekt som utvecklar samlingslokaler för ungdomarna dela på 23,8 miljoner kronor. Pengarna ska bland annat användas för att utveckla verksamheten och göra lokalerna mer attraktiva för ungdomar.

Sidansvarig: Webbredaktionen