Nyheter

Här hittar du de senaste nyheterna från Boverket.

 • Remiss, Boverkets förslag till föreskrifter och allmänna råd om bidrag till grönare städer

  Remiss över Boverkets förslag till föreskrifter och allmänna råd om bidrag för grönare städer med tillhörande konsekvensutredning och ansökningsblankett för bidraget. Boverket önskar synpunkter på förslaget med tillhörande konsekvensutredning senast 28 februari 2018.

 • Nyhet, Vem ansvarar för olyckor vid snö och is?

  Vintern har anlänt, och det är snö i princip hela landet. Mycket snö innebär risker, men vem ansvarar för om snö och is faller ner från taken och skadar någon och vem ansvarar för snöröjning?

 • Nyhet, Regler för utsläpp från vedeldning ändras

  Boverket har fått många frågor och funderingar om ändrade regler för kaminer och pannor som eldas med pellets och ved. Du som redan har till exempel en vedspis berörs inte av de ändrade reglerna utan kan fortsätta använda denna som du tidigare har gjort. Vi arbetar just nu med information till kommunerna om hur reglerna ska användas.

 • Publikation, Boverkets PBL Kompetens 2017

  Boverket har fått i uppdrag att genomföra kompetensinsatser för att främja en mer enhetlig och effektiv tillämpning av PBL. Kompetensinsatserna ska pågå under perioden 2017-2020. Boverket ska varje år lämna delrapporter till Regeringskansliet om hur uppdraget fortskrider. Denna delrapport är för 2017.

 • Nyhet, Komplett vägledning om bygglov för anläggningar, skyltar och ljusanordningar

  Boverket har under 2017 publicerat vägledning i PBL kunskapsbanken som handlar om bygglov för olika anläggningar, skyltar och ljusanordningar. De texter som nu publicerats handlar om vad som gäller för skidbackar, kabinbanor, campingplatser, fasta cisterner, vindkraftverk, murar och plank, transformatorstationer samt radio-, telemaster och torn.

 • Nyhet, Vägledning: Räddningstjänstens roll i lov- och byggprocessen

  Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har i samverkan med Boverket tagit fram en vägledning om räddningstjänstens roll i lov- och byggprocessen.

 • Nyhet, Så arbetar Boverket för minskade utsläpp från vedeldning

  EU:s kommande ekodesignkrav ställer krav att kaminer, vedspisar och pannor som eldas med pellets och ved ska ge mindre utsläpp. Boverket har tagit fram ändringar i byggreglerna och har även lämnat två förslag för hur reglerna skulle kunna följas bättre: en skrotningspremie och en utökad anmälningsplikt. Syftet är att minska utsläppen från vedeldning.

 • Publikation, Mina meddelanden

  Boverket fick i regleringsbrevet för 2017 uppdraget att ansluta till tjänsten Mina meddelanden. Myndigheten fick även i uppdrag att analysera hur användningen av tjänsten skulle kunna ökas.

 • Nyhet, I dag startar Boverkets jakt på 50 nya chefer och experter

  Boverket växer och behöver anställa 50 nya chefer och experter i Karlskrona och i Malmö under 2018. Det är bland annat stora satsningar på arkitektur för hållbara samhällen och ett nytt regeringsuppdrag om bostäders inomhusmiljö som gör att myndigheten växer.

 • Publikation, Delredovisning av Boverkets förslag till klimatdeklaration av byggnader

  Boverket har i uppdrag av regeringen att lämna förslag om metod och regler för att redovisa byggnaders klimatpåverkan med beaktande av ett livscykelperspektiv.

Sidansvarig: Webbredaktionen