Nyheter

Här hittar du de senaste nyheterna från Boverket.

 • Nyhet, Ny utbildning för likabehandling av romer på bostadsmarknaden

  Boverket har på regeringens uppdrag i samarbete med romska representanter och företrädare för bostadsmarknaden tagit fram en ny webbaserad utbildning. Utbildningen heter Likabehandling av romer på bostadsmarknaden.

 • Publikation, Plan- och bygglagen som ett effektivt verktyg för minskad klimatpåverkan

  Boverket har fått i uppdrag av regeringen att utvärdera vilket genomslag som kravet på klimathänsyn i planeringen enligt 2 kap. 3 § PBL har fått. Utifrån denna utvärdering ska Boverket bedöma om det finns behov av att ändra PBL i syfte att kostnadseffektivt begränsa den klimatpåverkan som hänger samman med hur bebyggelse och infrastruktur lokaliseras och utformas i kommunernas planering.

 • Nyhet, Ska du bygga något hemma? – Här får du hjälp!

  Med hjälp av Boverkets broschyr får du kortfattad information om vad som gäller om du ska uppföra, ändra eller underhålla byggnader.

 • Nyhet, Boverket har upphandlat ett informationscentrum för hållbart byggande

  Uppdraget har gått till Svensk Byggtjänst som kommer att driva detta tillsammans med IVL Svenska Miljöinstitutet, Rise Research Institutes of Sweden, Energikontoren Sverige, Nationellt renoveringscentrum vid Lunds Tekniska högskola (NRC) och Sustainable Innovation (SUST).

 • Nyhet, Boverket föreslår en förenklad kontroll av serietillverkade hus

  Boverket har haft i uppdrag från regeringen att lämna förslag om en förenklad process för kontroll av egenskaperna hos serietillverkade hus. Vi föreslår två alternativa lösningar som kan genomföras var och en för sig eller tillsammans.

 • Publikation, Tillsynen och efterlevnaden av energihushållningskravet

  Näringsdepartementet har gett Boverket i uppdrag att utreda tillsynen och efterlevnaden av energihushållningskravet.

 • Nyhet, Intresserad av frågor som rör mindre bostäder? – Gå med i vårt nätverk

  Nätverket för mindre bostäder är öppet för alla som arbetar med eller är intresserade av frågor om mindre bostäder. Tanken med nätverket är att Boverket ska kunna följa, föra dialog med och bidra till erfarenhetsutbyte mellan olika aktörer som arbetar praktiskt på olika sätt och på olika arenor med att skapa små bostäder.

 • Nyhet, Detaljplanekonferens 2017

  Målgruppen för konferensen är kommunala handläggare och chefer som arbetar med att upprätta detaljplaner. Under konferensen fördjupar vi oss i temat planbestämmelser. Vi diskuterar bland annat detaljplanens syfte, hur den ska bli användbar och rättssäker.

 • Nyhet, Boverket söker flera nya medarbetare

  På Boverket arbetar cirka 230 personer med bred kompetens och skilda erfarenheter. Nu söker vi en medarbetare i staben och en utredare till enheten för tekniska egenskaper.

 • Nyhet, Nya PBL-utövare möttes i Göteborg

  Drygt 30 nya PBL-medarbetare från 13 olika kommuner samlades på inbjudan av Byggsamverkan Västra Götaland den 22 augusti. Boverkets webbutbildning "Att arbeta med PBL" utgjorde en bas för dagen och deltagarna skulle inför seminariet studera de fyra ingående blocken.

Sidansvarig: Webbredaktionen