Nyheter

Här hittar du de senaste nyheterna från Boverket.

 • Nyhet, Så arbetar Boverket för minskade utsläpp från vedeldning

  EU:s kommande ekodesignkrav ställer krav att kaminer, vedspisar och pannor som eldas med pellets och ved ska ge mindre utsläpp. Boverket har tagit fram ändringar i byggreglerna och har även lämnat två förslag för hur reglerna skulle kunna följas bättre: en skrotningspremie och en utökad anmälningsplikt. Syftet är att minska utsläppen från vedeldning.

 • Publikation, Mina meddelanden

  Boverket fick i regleringsbrevet för 2017 uppdraget att ansluta till tjänsten Mina meddelanden. Myndigheten fick även i uppdrag att analysera hur användningen av tjänsten skulle kunna ökas.

 • Nyhet, I dag startar Boverkets jakt på 50 nya chefer och experter

  Boverket växer och behöver anställa 50 nya chefer och experter i Karlskrona och i Malmö under 2018. Det är bland annat stora satsningar på arkitektur för hållbara samhällen och ett nytt regeringsuppdrag om bostäders inomhusmiljö som gör att myndigheten växer.

 • Publikation, Delredovisning av Boverkets förslag till klimatdeklaration av byggnader

  Boverket har i uppdrag av regeringen att lämna förslag om metod och regler för att redovisa byggnaders klimatpåverkan med beaktande av ett livscykelperspektiv.

 • Nyhet, Nya regler för utsläpp från vedeldning

  Reglerna för kaminer och pannor som eldas med pellets och ved ändras 1 juli 2018. Anledningen är att utsläppen av rökgaser från vedeldning ska minskas. Du som redan har till exempel en vedspis eller kamin i byggnaden berörs inte av ändringarna.

 • Remiss, Förslag till ändring i Boverkets byggregler, avsnitt 6:7412

  Ni får härmed tillfälle att yttra er över förslag till ändring av Boverkets byggregler (2011:6), avsnitt 6:7412 Rumsvärmare. Boverket önskar synpunkter på förslaget med tillhörande konsekvensutredning senast 26 januari 2018. OBS Kort remisstid.

 • Nyhet, Veta mer om PBL? Lyssna på kunskapsdialogerna från PBL Kompetensdagar

  Lyssna på 32 kunskapsdialoger om alltifrån planbestämmelser till byggnadshöjd! Ta del av dokumentationen från PBL Kompetensdagar som arrangerades den 14 och 15 december 2017 på Münchenbryggeriet i Stockholm.

 • Nyhet, 272 miljoner kronor till bättre utemiljöer

  Boverket har bland annat beviljat stöd för upprustning och komplettering av befintliga anläggningar till exempel lekplatser, grönytor och ytor för spontanidrott. Även nya anläggningar som gångbanor, multisportarenor och mötesplatser för kultur- och fritidsintressen har fått stöd.

 • Nyhet, Förändrade öppettider under helgerna

  Under jul- och nyårshelgerna har Boverket förändrade öppettider.

 • Nyhet, Boverket växer och nyanställer 50 personer

  Regeringen storsatsar på Boverket i Karlskrona som behöver anställa 50 nya experter i Karlskrona och i Malmö under början av nästa år.

Sidansvarig: Webbredaktionen