124 miljoner kronor till bättre utemiljöer

Nyhet,

Boverket har beviljat 82 projekt stöd för att förbättra utemiljöer i socioekonomiskt utsatta områden. Intresset för stödet har varit stort och i andra sökomgången inkom 251 ansökningar. Stöd har beviljats för nya satsningar, men även upprustning i befintliga områden.

Boverket har sett en stor bredd och variation på ansökningarna, och bland de som beviljats stöd finns kommuner, kommunala bostadsföretag, privata fastighetsägare och föreningar. Lista på de beviljade stöden hittar du i "Relaterad information".

Stödet har lämnats för till exempel temalekplatser, upprustning av bostadsgårdar och aktivitetsparker. En röd tråd bland ansökningarna är att de som bor och verkar i områdena är delaktiga i processen.

Två sökomgångar

Stödet har omfattat två sökomgångar, totalt har nästan 200 miljoner kronor delats ut. Sammanlagt har 314 ansökningar kommit in och av dessa har 115 beviljats stöd.

Boverket har haft i uppgift att ta emot och bedöma ansökningar samt hantera utbetalningen av stödet som regeringen beslutade om tidigare i år. Stödet ska stimulera till aktivitet och social gemenskap samtidigt som bostadsområdets gestaltning ska bevaras eller utvecklas.

Mer information

Om du vill veta mer om stödet hittar du länkar i "Relaterad information".

Kontakt

Media är välkomna att kontakta Boverkets presservice på 0455-35 31 70

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej