Dokumentation från huvudseminarierna

Här hittar du filmer och presentationer från huvudseminarierna på konferensen Gestaltning och PBL.

En fullsatt sal med scen och föreläsare
Hela 337 personer anmälde sig till konferensen i Uppsala. Här pratar Tobias Olsson från Sveriges Arkitekter om arkitektur och politik. Foto: Hans Ekestang

Gestaltningens betydelse

Janna Valik, Boverkets generaldirektör

Boverkets generaldirektör Janna Valik inleder dagen med att säga att Sverige står inför en del problem eller utmaningar att lösa. Hon talar bland annat om hur hon ser på saken, om regeringens prioriteringar och om vad Boverket kan hjälpa till med.

Bostäder och gestaltad livsmiljö

Alf Karlsson, statssekreterare på Näringsdepartementet

Statssekreterare Alf Karlsson tar vid efter Janna och utvecklar politikens ansvar, både den statliga och kommunala. Alf menar till exempel att vi kan lära av andra länder och att vi förhoppningsvis har en ny statlig arkitekturpolitik nästa år.

Arkitektur och politik

Tobias Olsson, förbundsdirektör på Sveriges Arkitekter

Tobias Olsson från Sveriges arkitekter tar först med oss på en bildlig resa via bland annat Amsterdam, Karlskrona, Warszawa och Malmö. Detta för att illustrera att arkitekturen formas av allt från fastighetsekonomi och försvarsintressen till politisk maktutövning och "branding". Tobias nämner även utredningen Gestaltad livsmiljö och gör en snabb redovisning av Norges och Danmarks nationella arkitekturpolitik.

Öppna Tobias presentation som pdf-dokument

Trivsel som mål eller medel?

Catharina Sternudd, Lunds universitet

Catharina Sternudd från Arkitektur–Stadsbyggnad vid Lunds Universitet talar om forskningens syn på trivsel. Hon går kortfattat igenom delar av aktuell forskning på området och nämner bland annat vad människor, enligt undersökningar, är beredda att betala vad gäller en god boendemiljö.

Öppna Catharinas presentation som pdf-dokument

Tidlös kvalitet – finns den?

Martin Rörby, arkiekturhistoriker

Arkitekturhistorikern Martin Rörby resonerar kring frågan om tidlös kvalitét finns. Det gör han med hjälp av en bildkavalkad i ett högt tempo och kommer slutligen fram till svaret på frågan.

Öppna Martins presentation som pdf-dokument

Praktisk kunskap om arkitektur – är den tillräcklig?

Lisa Daram, ARKUS

Lisa Daram talar kring praktisk kunskap om arkitektur och om varför alla som är inne i samhällsbyggnadsprocesserna bör ha detta.

Öppna Lisas presentation som pdf-dokument

Vilka skeden i planerings- och byggprocessen är väsentliga och bärande för att ge gestaltningen tyngd?

Patrik Faming, Boverket

Patrik Faming från Boverket tar upp frågan om gestaltning i plan- och bygglagen. Han beskriver vilka skeden som är väsentliga för att ge gestaltningen tyngd och avslutar med konkreta tips!

Öppna Patriks presentation som pdf-dokument

Får det lov att vara fult?

Love Edenborg, planarkitekt, Nacka kommun
Kristina Petterqvist, bygglovschef, Nacka kommun
Åsa Larsson, bygglovschef, Gävle kommun

Nacka kommun och Gävle kommun har, med stöd av Boverket, undersökt vilket utrymme arkitektur- och gestaltningsfrågorna har i plan- och bygglagen.

Love Edenborg från Nacka kommun går igenom projektet "Får det lov att vara fult?" som de genomfört tillsammans med Gävle kommun. Projektet har genom enkäter, djupintervjuer och rättsfallsgenomgång studerat hur PBL reglerar byggnadsutformning och hur detta tillämpas framförallt i bygglov- och genomförandeskeden. Love avslutar med fyra kloka slutsatser!

Öppna Loves presentation som pdf-dokument

Kristina Petterqvist också Nacka kommun beskriver Nackas väg framåt! Vi får höra om kontinuitet från plan till bygglov och om deras sätt "Learning by doing!"

Öppna Kristinas presentation som pdf-dokument

Åsa Larsson från Gävle kommun talar kort om vad som händer i Gävle och hur de arbetar med gestaltningsfrågor. Bland annat om deras så kallade Gestaltningsforum.

Öppna Åsas presentation som pdf-dokument

Internationell utblick – vad händer i omvärlden?

Malin Zimm, omvärldsanalytiker, White Arkitekter

Malin Zimm från White arkitekter står för dagens internationella utblick. Malin visar på vilka värden man lyfter och hur man arbetar med gestaltning utanför Sveriges gränser. "Coming to an end is just one way of reaching the future!"

Öppna Malins presentation som pdf-dokument

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej