Presentation av förordning och förslag till föreskrifter om nära-nollenergibyggnader

Datum: 12 januari 09:30 - 12:00 Plats: Best Western Kom Hotell, Döbelnsgatan 17, Stockholm Arrangör:Boverket
I samband med att Boverkets förslag till föreskrifter om nära-nollenergibyggnader skickas ut, bjuder Boverket in till en presentation av föreslagna ändringar. Men vi erbjuder även en webbsändning av konferensen som går att se i efterhand. Du hittar länken i ”Relaterad information”. Du hittar även utkasten till föreskrifter i "Relaterad information". Obs! Där finns också ett dokument med Powerpointbilder från sändningen.

Regeringen beslutade den 8 december om en ändring i plan- och byggförordningen, PBF. Ändringen medför att det övergripande ramverket för nära-nollenergibyggnader är definierat.

Boverket kommer att ta fram tillämpningsföreskrifter till förordningen i form av en ändring av Boverkets byggregler, BBR, ändring av Boverkets föreskrifter och allmänna råd om fastställande av byggnadens energianvändning vid normalt brukande och ett normalår, BEN, samt ändring av Boverkets föreskrifter och allmänna råd om energideklaration för byggnader, BED.

Den ändrade förordningen träder i kraft den 1 april 2017 och målsättningen är att de första tillämpningsföreskrifterna ska finnas framme till samma datum.

För närvarande finns utkast på förslag till ändrade föreskrifter och allmänna råd avseende BBR och BEN. Du hittar utkasten i "Relaterad information".

Remissen kommer att skickas ut och finnas tillgänglig på Boverkets webbplats under vecka 3.

Den 12 januari 2017 klockan 10.00 till 12.00 bjuder Boverket in till en presentation av de föreslagna ändringarna. Presentationen äger rum på Best Western Kom Hotell i Stockholm. Registrering med kaffe och fralla från klockan 09.30. Obs! Det är nu fullsatt i lokalen.

Vi kommer att webbsända konferensen mellan 10.00 och 12.00. Det går också att se sändningen i efterhand. Du hittar länken i "Relaterad information".

Du som följer sändningen eller är på plats: twittra gärna under #nnese.

Välkomna!

Förordningen finns i "Relaterad information". Där hittar du också länkar till mer information om nära-nollenergibyggnader.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej