Lediga jobb på Boverket http://www.boverket.se/sv/om-boverket/lediga-jobb/ Medarbetarbild Boverket växer! Vill du vara med och bygga framtidens hållbara samhälle med oss? Sverige behöver fler bostäder i hållbara samhällen där alla vill bo. Nära natur, kollektivtrafik och jobb. Nu söker Boverket landets främsta samhällsbyggare. Du kan bland annat jobba som enhetschef, uppdragsledare eller expert i nya regeringsuppdrag om arkitektur och gestaltning, digitalisering och bostäders inomhusmiljö. Vi jobbar med nationella frågor från våra kontor i Karlskrona och Malmö. Boverket växer och ska anställa 50 nya experter och chefer. Ansökningstiden för de första 35 tjänsterna gick ut den 11 februari. På den här sidan hittar du länkar till tjänsterna. I menyn finns mer information om Boverkets nya satsningar och kontaktuppgifter till oss om du vill veta mer. Du hittar även information om att arbeta på Boverket och att bo i Karlskrona. http://www.offentligajobb.se/Public/AssignmentView.aspx?RemoteId=8B354D26-D002-4CAE-826D-6157995FFF5A&PublisherGuid=eda3e6d2-4583-40d4-a51c-c1cfcbc01b3a http://www.offentligajobb.se/Public/AssignmentView.aspx?RemoteId=8B354D26-D002-4CAE-826D-6157995FFF5A&PublisherGuid=eda3e6d2-4583-40d4-a51c-c1cfcbc01b3a Utredare med energiteknisk kompetens Vi söker dig som har energiteknisk kompetens för att förstärka vårt arbete med energifrågor. Tjänsten är tidsbegränsad under ett år med eventuell möjlighet till förlängning. Du kommer arbeta på en nyinrättad enhet som har fokus på hållbarhets-, miljö- och energifrågor. Du kommer att arbeta med utredningar inom energihushållningsreglerna, energideklarationsreglerna samt inom byggnadsanknuten energianvändning. Det kan även bli aktuellt att leda olika uppdrag på enheten. I dina arbetsuppgifter ingår även att sprida information inom ditt område både i skrift och tal både internt och externt. Arbetet innebär samverkan med representanter för branschen och med olika myndigheter, företrädesvis inom Sverige. Wed, 14 Mar 2018 23:00:00 Z http://www.offentligajobb.se/Public/AssignmentView.aspx?RemoteId=2A7F72B9-3FF8-4FB9-8C41-7F8A56BF5924&PublisherGuid=eda3e6d2-4583-40d4-a51c-c1cfcbc01b3a http://www.offentligajobb.se/Public/AssignmentView.aspx?RemoteId=2A7F72B9-3FF8-4FB9-8C41-7F8A56BF5924&PublisherGuid=eda3e6d2-4583-40d4-a51c-c1cfcbc01b3a Utredare miljö- och klimatfrågor Till enheten Stad och Land söker vi en medarbetare för en tidsbegränsad anställning. Inom Boverkets arbete med miljömål och klimatanpassning kommer du framförallt att delta i myndighetens arbete med utvärdering och utveckling av miljökvalitetsmålet god bebyggd miljö. Som en del av arbetsuppgifterna kommer du att jobba med klimatanpassning i den byggda miljön. I detta ingår till exempel skydd mot översvämning, stigande havsvattennivåer, ras och skred mm. Du kommer även att svara på frågor och remisser kopplat till miljömål och klimatanpassning samt delta i särskilda uppdrag i projektform och andra förekommande arbetsuppgifter på enheten. Beroende på din bakgrund och erfarenhet kan även arbete inom andra nationella mål så som friluftslivsmålen och Agenda 2030 målen vara aktuellt. Thu, 08 Mar 2018 23:00:00 Z http://www.offentligajobb.se/Public/AssignmentView.aspx?RemoteId=54401D91-662E-44BB-9D8B-7ED25A537458&PublisherGuid=eda3e6d2-4583-40d4-a51c-c1cfcbc01b3a http://www.offentligajobb.se/Public/AssignmentView.aspx?RemoteId=54401D91-662E-44BB-9D8B-7ED25A537458&PublisherGuid=eda3e6d2-4583-40d4-a51c-c1cfcbc01b3a Projektledare till Får jag lov-projektet Projektet "Får jag lov?" är ett samverkansprojekt som Boverket initierat tillsammans med kommuner, näringsliv och utbildningsinstanser för att skapa digitala verktyg för lov- och byggprocessen att arbeta i. Projektets övergripande syfte är att utveckla de generella tjänster som kommunerna behöver för att hantera plan- och byggprocessen digitalt. "Får jag lov?" är ett stort projekt som löper till och med december 2018 och har i dagsläget cirka 200 medlemmar och 53 samverkande parter. Vi vill i denna intensiva avslutande fas förstärka arbetet med en projektledare. Som projektledare för "Får jag lov?"-projektet kommer du att driva samverkansprojektet i mål under 2018 samt arbeta med slutrapportering i början av 2019. Din roll består i att vara pådrivande, sammanhållande, samordnande och organiserande av projektets olika delar, med en helhetssyn för hela projektet. Du gör uppföljningar och rapporterar enligt fastställd tidsplan. I projektet arbetar du bland annat nära en teknisk projektledare och en kommunikatör. Du rapporterar till en styrgrupp. Thu, 08 Mar 2018 23:00:00 Z http://www.offentligajobb.se/Public/AssignmentView.aspx?RemoteId=6814CBB0-F174-4923-B837-CDE9BB632194&PublisherGuid=eda3e6d2-4583-40d4-a51c-c1cfcbc01b3a http://www.offentligajobb.se/Public/AssignmentView.aspx?RemoteId=6814CBB0-F174-4923-B837-CDE9BB632194&PublisherGuid=eda3e6d2-4583-40d4-a51c-c1cfcbc01b3a Byggnadsinspektör - ta fram råd och vägledning till PBL- systemet inom framförallt anmälan, byggprocessen och tillsyn samt tillsynsvägledning - delta i olika interna och externa utredningar och projekt - följa upp och utvärdera tillämpningen av PBL och aktuella processer knutna till lagen - arbeta med kunskapsförmedling i olika former, till exempel besvara frågor från handläggare på kommuner, länsstyrelser och från byggbranschen - delta i eller leda arbetet med domstolsremisser och regeringsuppdrag inom framförallt anmälan, byggprocessen, tillsyn och tillsynsvägledning Tue, 06 Mar 2018 23:00:00 Z http://www.offentligajobb.se/Public/AssignmentView.aspx?RemoteId=B866CA60-20E3-455F-B1FD-13AB96F7428B&PublisherGuid=eda3e6d2-4583-40d4-a51c-c1cfcbc01b3a http://www.offentligajobb.se/Public/AssignmentView.aspx?RemoteId=B866CA60-20E3-455F-B1FD-13AB96F7428B&PublisherGuid=eda3e6d2-4583-40d4-a51c-c1cfcbc01b3a Fastighetsekonom Du kommer att tillhöra den nya enheten för fastighetsmarknad och finansiering. Verksamheten på enheten består bland annat av att ställa ut kreditgarantier för lån till bostadsbyggande samt omvärdsbevakning och analys av fastighetsmarknaden med fokus på finansiering. Arbetsuppgifterna består av att handlägga ansökningar om nya kreditgarantier, omvärdering av befintliga garantier och hantering av infriade garantier. Analysera låntagare och värdera fastigheter. Arbetet innebär kontakter och förhandlingar med långivare, kommuner och fastighetsägare. Du bereder förslag till beslut. Wed, 21 Feb 2018 23:00:00 Z