Guide för anmälan för bygglovsbefriade åtgärder

För att få bygga ett så kallat attefallshus, göra en tillbyggnad på 15 kvadratmeter eller inreda ytterligare en bostad krävs att en anmälan lämnas i till kommunens byggnadsnämnd. Efter att en anmälan med kompletta handlingar kommit in hanterar kommunen denna enligt följande steg.

 1. Kontrollansvarig

  Normalt krävs inte en kontrollansvarig om du uppför ett attefallshus. Men byggnadsnämnden kan besluta att det behövs.

 2. Tekniskt samråd

  Normalt krävs inte tekniskt samråd om du uppför ett attefallshus. Men byggnadsnämnden kan besluta att det behövs.

 3. Kontrollplan

  Kontrollplanen är ett dokument för kontrollen av bygget. Som byggherre ska du se till att det finns en kontrollplan som visar vilka kontroller som ska göras, vad som ska kontrolleras och vem som kontrollerar. Det ska framgå om kontrollen ska göras genom dokumenterad egenkontroll eller om den ska utföras av en certifierad sakkunnig.

 4. Startbesked

  Du måste ha fått ett startbesked från byggnadsnämnden innan du får påbörja byggandet av ditt attefallshus. Nämnden fastställer också eventuella villkor för att få påbörja arbetena. För anmälningspliktiga åtgärder upphör startbeskedet att gälla två år efter att startbeskedet gavs.

 5. Arbetsplatsbesök

  Om byggnadsnämnden beslutat att ett tekniskt samråd ska hållas så ska även minst ett arbetsplatsbesök göras, om det inte kan anses obehövligt.

 6. Slutsamråd

  Om det har varit ett tekniskt samråd kallar byggnadsnämnden till slutsamråd när byggåtgärderna har avslutats. Då går man bland annat igenom hur kontrollplanen har följts.

 7. Slutbesked

  Byggnadsnämnden ger ett slutbesked när du har visat att alla krav är uppfyllda och nämnden inte har funnit någon anledning att ingripa. De åtgärder som du har angett i anmälan ska anses vara slutförda i och med att slut besked utfärdas. Du får inte ta i bruk byggnaden (till exempel flytta in i den) förrän du har fått ett slutbesked.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej