Boverkets samråd med funktionshindersrörelsen

Tipsa någon om den här sidan.

Boverket har ett sektorsansvar för funktionshindersfrågor med anknytning till Boverkets verksamhetsområde. Det innebär att Boverket ska vara samlande, stödjande och pådrivande i förhållande till andra berörda parter. Boverket har också ett samråd med funktionshindersrörelsen, länsstyrelserna och Sveriges Kommuner och Landsting.

Boverket arbetar med samhällsplanering, byggande och boende och har ett sektorsansvar för funktionshindersfrågor. Genom samrådet kan Boverket ta del av funktionshindersrörelsens kunskap. Samrådet är ett rådgivande organ till Boverket där övergipande och principiella frågor av betydelse för personer med funktionsndesättning behandlas. 

Representanter i Boverkets samråd med funktionshindersrörelsen

  • Per Lindkvist, ordförande, Boverket
  • Conny Andersson, Funktionsrätt Sverige (ersättare Gert Månsson)
  • Emma Larsson, Funktionsrätt Sverige (ersättare Britta Berglund)
  • Alf Lindberg, HRF, Hörselskadades Riksförbund
  • Jimmy Pettersson, SRF, Synskadades Riksförbund (ersättare Maria Thorstensson)
  • Lars-Göran Wadén, DHR, Riksförbundet för Delaktighet, Handlingskraft, Rörelsefrihet (ersättare Karolina Celinska)
  • Jan-Åke Wendel, Funktionsrätt Sverige (ersättare på gång)
  • Emilie Gullberg, SKL, Sveriges Kommuner och Landsting
  • Maria Heymowska, Länsstyrelserna

Utöver samrådets ordförande och de externa ledamöterna ingår även Boverkets interna grupp för funktionshindersfrågor: Ulrika Bensköld, Lars Brask, Lars Corneliusson, Mona Johansson-Rapp, Frida Jorup, Johan Kihlberg, Jenny Lilja, Victoria Nordholm, Ylva Storm (sekreterare)  och Roland Thörnquist.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej