Aktuella regeringsuppdrag utanför regleringsbrevet

Regleringsbrevet kan ändras under budgetåret och nya regeringsuppdrag kan tillkomma. Här hittar du våra uppdrag utanför regleringsbrevet.

Din sökning resulterade i 4 projekt
Relevans / Datum / A-Ö
 • Uppdrag att ta emot personer med funktionsnedsättning

  (Redovisas 1 oktober 2016, 1 april 2017 och 2018 samt 15 januari 2019) Regeringen uppdrar åt statliga myndigheter, bland annat Boverket, att ställa praktikplatser till förfogande åt Arbetsförmedlingen. Boverket ska tillsammans med andra myndigheter ta emot arbetssökande personer med funktionsnedsättning från Arbetsförmedlingen för praktik.

 • Uppdrag till statliga myndigheter att ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2016-2018

  (Redovisas 1 oktober 2016, 1 april 2017 och 2018 samt 15 januari 2019) Regeringen uppdrar åt bl.a. Boverket att ställa praktikplatser till förfogande åt Arbetsförmedlingen och att ta emot nyanlända arbetssökande från Arbetsförmedlingen för praktik 2016-2018.

 • Uppdrag att lämna förslag till författningsändringar om linbaneanläggningar

  (Redovisas 15 mars respektive 15 december 2017) Boverket har fått i uppdrag att klarlägga behovet av och föreslå de lag- och förordningsändringar som behövs till följd av Europaparlamentets och rådets förordning 2016/424/EU av den 9 mars 2016 om linbaneanläggningar och om upphävande av direktiv 2000/9/EG. Boverket ska även redogöra för de ändringar av myndighetsföreskrifter som bedöms nödvändiga.

 • Uppdrag att följa upp mål för förenklingsarbetet på centrala myndigheter

  (Redovisas årligen med start 2014-04-01 till och med 2021-04-01) För att nå regeringens övergripande mål för att öka servicen, minska handläggningstiderna samt öka förståelsen för företagens villkor på myndigheter med ett stort antal företagsärenden uppdrar regeringen åt flera olika myndigheter att, i de delar där myndigheten berörs, följa upp och arbeta mot i uppdraget beskrivna mål.

Sidansvarig: Webbredaktionen