Aktuella regeringsuppdrag utanför regleringsbrevet

Regleringsbrevet kan ändras under budgetåret och nya regeringsuppdrag kan tillkomma. Här hittar du våra uppdrag utanför regleringsbrevet.

Din sökning resulterade i 3 projekt
Relevans / Datum / A-Ö
  • Uppdrag att utreda ytterligare krav på bygglov

    (Redovisas 31 oktober 2017 och 30 april 2018) Boverket har fått i uppdrag att bland annat utreda ett generellt undantag från kravet på bygglov vad gäller montering av solcellspaneler och solfångare på byggnader, undantag från kravet på bygglov för altaner i anslutning till en- och tvåbostadshus, undantag från kravet på bygglov för ändring av färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial på andra byggnader än en- och tvåbostadshus. Samt se över kraven för vilka åtgärder som kräver anmälan enligt PBF. Även att genomföra en bred analys av de bygglovsbefriade åtgärderna som trädde i kraft 2 juli 2014, samt utreda förutsättningarna för utöka byggnadsarean från 25,0 till 30,0 kvadratmeter för de idag bygglovsbefriade komplementbyggnaderna/komplementbostadshusen

  • Uppdrag att följa upp uppdragen att utreda om det bör installeras mätsystem för värme, kyla och tappvarmvatten på lägenhetsnivå

    (Redovisas årligen) Boverket har fått i uppdrag att följa upp och utreda om det finns skäl att införa krav på installation av mätsystem för värme, kyla och tappvarmvatten på lägenhetsnivå i Sverige.

  • Uppdrag att delta i gemensamma åtgärder beträffande direktivet om om byggnaders energiprestanda

    (Redovisas löpande) Boverket får i uppdrag att vara deltagande myndighet i den gemensamma åtgärden för att bistå i genomförandet av EU direktiven om byggnaders energiprestanda

Sidansvarig: Webbredaktionen