Om Boverket

Myndigheten för samhällsplanering, byggande och boende

Boverket är förvaltningsmyndighet för frågor om byggd miljö, hushållning med mark- och vattenområden, fysisk planering, byggande och förvaltning av bebyggelse, boende och bostadsfinansiering.

Mer information om vad Boverket arbetar med hittar du under "Boverkets uppdrag".

Om du använder funktionen hjälpte informationen dig för att svar på en fråga så måste du bifoga din e-postadress för att vi ska kunna svara.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej