Pågående regelarbete

Här redovisas de olika arbeten med att ta fram och ändra regler som pågår på Boverket.

Allmänna råd om ekonomiska planer

Boverket har beslutat att ta fram nya allmänna råd. Avsikten är att de nya allmänna råden ska ingå i Boverkets författningssamling (BFS). En ny vägledning till de allmänna råden håller på att tas fram.

Boverkets remisser

När Boverket har tagit fram ett förslag till en ny eller ändrad regel skickas förslaget och konsekvensutredningen på remiss till de som berörs av regeln: myndigheter, organisationer, kommuner och andra. De, och alla andra, får då lämna synpunkter på förslaget.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej