NAU – Stöd till nationella projekt för utveckling av tillämpning av plan- och bygglagen (2010:900)

Denna författning är upphävd.

Boverkets föreskrifter (2014:4) om stöd till nationella projekt för utveckling av tillämpning av plan- och bygglagen (2010:900) kommer att utgöra ett komplement till förordningen (2014:835) om stöd till nationella utvecklingsprojekt om tillämpningen av plan- och bygglagen (2010:900). Genom föreskrifterna reglerar Boverket verkställigheten av den aktuella förordningen.

BFS nummer: BFS 2014:4 - NAU 1
Rubrik: Boverkets föreskrifter (2014:4) om stöd till nationella projekt för utveckling av tillämpning av plan- och bygglagen (2010:900)
Beslutad: den 26 augusti 2014
Ändrad: t.o.m. BFS 2017:3 - NAU 2

Upphävd: genom BFS 2017:3

  • Ändringsförfattning BFS 2017:3 - NAU 2

    Boverkets föreskrifter om upphävande av verkets föreskrifter (2014:4) om stöd till nationella projekt för utveckling av tillämpning av plan- och bygglagen (2010:900)

    Ladda ned (85 kB)
  • Grundförfattning BFS 2014:4 - NAU 1

    Boverkets föreskrifter (2014:4) om stöd till nationella projekt för utveckling av tillämpning av plan- och bygglagen (2010:900)

    Ladda ned (9 kB)
Sidansvarig: Webbredktionen