TYP – Typgodkännande och tillverkningskontroll

Typgodkända eller tillverkningskontrollerade material och konstruktioner är lämplighetsprövade mot svenska byggregelkrav i de delar godkännandet anger. Detta svenska system försvinner allteftersom produkterna blir möjliga att CE-märka och efter en preciserad övergångstid.

BFS nummer: BFS 2011:19 - TYP 5
Rubrik: Boverkets föreskrifter och allmänna råd om typgodkännande och tillverkningskontroll
Beslutad: den 19 april 2011
Ändrad: t.o.m. BFS 2013:6 - TYP 7

Omtryck: BFS 2012:5 och BFS 2013:6.

 • Ändringsförfattning BFS 2013:6 - TYP 7

  Boverkets föreskrifter om ändring av verkets föreskrifter och allmänna råd (2011:19) om typgodkännande och tillverkningskontroll

  Ladda ned (108 kB)
 • Ändringsförfattning BFS 2012:5 - TYP 6

  Boverkets föreskrifter om ändring av verkets föreskrifter och allmänna råd (2011:19) om typgodkännande och tillverkningskontroll

  Ladda ned (31 kB)
 • Grundförfattning BFS 2011:19 - TYP 5

  Boverkets föreskrifter och allmänna råd om typgodkännande och tillverkningskontroll

  Ladda ned (30 kB)
Sidansvarig: Webbredaktionen