STB – Inventering av mark för byggande av studentbostäder

Boverkets föreskrifter om stöd till inventering av mark för byggande av studentbostäder. Av föreskrifterna framgår bland annat hur ansökan om bidrag ska göras och vad som ska bifogas ansökan samt vad som ska bifogas slutrapporten.

BFS nummer: BFS 2013:1 - STB 1
Rubrik: Boverkets föreskrifter (2013:1) om stöd till inventering av mark för byggande av studentbostäder
Beslutad: den 14 januari 2013
  • Grundförfattning BFS 2013:1 - STB 1

    Boverkets föreskrifter (2013:1) om stöd till inventering av mark för byggande av studentbostäder

    Ladda ned (11 kB)
Sidansvarig: Webbredaktionen