SKL – Icke-statliga kulturlokaler

Boverkets föreskrifter om stöd till vissa icke-statliga kulturlokaler. Stödet ges till bland annat ny- och ombyggnad av sådana kulturlokaler som inte drivs i statlig regi. Författningen reglerar bl.a. hur en ansökan om stöd och en ansökan om utbetalning ska göras samt vilka handlingar som ska bifogas respektive ansökan.

BFS nummer: BFS 1990:27 - SKL 1
Rubrik: Boverkets föreskrifter om stöd till vissa icke-statliga kulturlokaler
Beslutad: den 23 november 1990
Ändrad: t.o.m. BFS 2001:20 - SKL 2
  • Ändringsförfattning BFS 2001:20 - SKL 2

    Boverkets föreskrifter om ändring av föreskrifterna om stöd till vissa icke-statliga kulturlokaler

    Ladda ned (103 kB)
  • Grundförfattning BFS 1990:27 - SKL 1

    Boverkets föreskrifter om stöd till vissa icke-statliga kulturlokaler

    Ladda ned (91 kB)
Sidansvarig: Webbredaktonen