SAK – Certifierade sakkunniga inom brandskydd

Det är inte alltid byggherrens egenkontroll räcker till. I vissa fall kan byggnadsnämnden kräva att en certifierad sakkunnig ska kontrollera att samhällets krav uppfylls.

BFS nummer: BFS 2011:17 - SAK 3
Rubrik: Boverkets föreskrifter och allmänna råd om certifiering av sakkunniga inom brandskydd
Beslutad: den 19 april 2011
  • Grundförfattning BFS 2011:17 - SAK 3

    Boverkets föreskrifter och allmänna råd om certifiering av sakkunniga inom brandskydd

    Ladda ned (22 kB)
Sidansvarig: Webbredaktionen