RIV – Allmänna råd om rivningsavfall

Den nu gällande plan- och bygglagen (2010:900), PBL, innehåller inte något separat kontrollsystem för rivningsåtgärder som i tidigare gällande PBL, utan lagens generella kontrollsystem med kontrollplaner, kontrollansvariga, tekniskt samråd etc. gäller även för sådana åtgärder. Med de allmänna råden om rivningsavfall vill Boverket ge vägledning för tolkningen av PBL inom detta område.

BFS nummer: BFS 2013:15 - RIV 1
Rubrik: Boverkets allmänna råd (2013:15) om rivningsavfall
Beslutad: den 24 september 2013
  • Allmänt råd BFS 2013:15 - RIV 1

    Boverkets allmänna råd (2013:15) om rivningsavfall

    Ladda ned (84 kB)
Sidansvarig: Webbredaktionen