LIS – Planeringsinsatser för landsbygdsutveckling i strandnära lägen

Boverkets föreskrifter och allmänna råd om stöd till planeringsinsatser för landsbygdsutveckling i strandnära lägen. Av föreskrifterna framgår bland annat hur ansökan om bidrag ska göras och vad som ska bifogas ansökan samt förutsättningarna för utbetalning av bidraget.

BFS nummer: BFS 2012:10 - LIS 1
Rubrik: Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2012:10) om stöd till planeringsinsatser för landsbygdsutveckling i strandnära lägen
Beslutad: den 25 september 2012
  • Grundförfattning BFS 2012:10 - LIS 1

    Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2012:10) om stöd till planeringsinsatser för landsbygdsutveckling i strandnära lägen

    Ladda ned (19 kB)
Sidansvarig: Webbredaktionen