KUL – Certifierade sakkunniga avseende kulturvärden

Det är inte alltid byggherrens egenkontroll räcker till. I vissa fall kan byggnadsnämnden kräva att en certifierad sakkunnig ska kontrollera att samhällets krav uppfylls.

BFS nummer: BFS 2011:15 - KUL 2
Rubrik: Boverkets föreskrifter och allmänna råd om certifiering av sakkunniga avseende kulturvärden
Beslutad: den 19 april 2011
  • Grundförfattning BFS 2011:15 - KUL 2

    Boverkets föreskrifter och allmänna råd om certifiering av sakkunniga avseende kulturvärden

    Ladda ned (27 kB)
Sidansvarig: Webbredaktionen