HIN – Enkelt avhjälpta hinder

Publika lokaler och allmänna platser ska göras mer tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Det är ett krav som ställs i bestämmelserna om enkelt avhjälpta hinder.

BFS nummer: BFS 2011:13 - HIN 2
Rubrik: Boverkets föreskrifter och allmänna råd om avhjälpande av enkelt avhjälpta hinder till och i lokaler dit allmänheten har tillträde och på allmänna platser
Beslutad: den 19 april 2011
Ändrad: t.o.m. BFS 2013:9 - HIN 3

Omtryck: BFS 2013:9.

  • Ändringsförfattning BFS 2013:9 - HIN 3

    Boverkets föreskrifter om ändring i verkets föreskrifter och allmänna råd (2011:13) om avhjälpande av enkelt avhjälpta hinder till och i lokaler dit allmänheten har tillträde och på allmänna platser

    Ladda ned (166 kB)
  • Grundförfattning BFS 2011:13 - HIN 2

    Boverkets föreskrifter och allmänna råd om avhjälpande av enkelt avhjälpta hinder till och i lokaler dit allmänheten har tillträde och på allmänna platser

    Ladda ned (108 kB)
Sidansvarig: Webbredaktionen