EVP – Värmepannor

Boverkets föreskrifter och allmänna råd om effektivitetskrav för nya värmepannor som eldas med flytande eller gasformigt bränsle. Genom ändringsförfattningen BFS 2015:5 gäller numera enbart regler för förfarande för bedömning av överensstämmelse samt krav på anmälda organ för de aktuella produkterna. Produktkraven finns numera i Kommissionens förordning (EU) nr 813/2013 som är en ekodesignåtgärd, se relaterad information.

BFS nummer: BFS 2011:11 - EVP 3
Rubrik: Boverkets föreskrifter och allmänna råd om effektivitetskrav för nya värmepannor som eldas med flytande eller gasformigt bränsle
Beslutad: den 19 april 2011
Ändrad: t.o.m. BFS 2015:5 - EVP 5

Omtryck: BFS 2012:3 och BFS 2015:5.
Ny rubrik: Boverkets föreskrifter och allmänna råd om förfarande för bedömning av överensstämmelse för nya värmepannor som eldas med flytande eller gasformigt bränsle

 • Ändringsförfattning BFS 2015:5 - EVP 5

  Boverkets föreskrifter om ändring av verkets föreskrifter och allmänna råd (2011:11) om effektivitetskrav för nya värmepannor som eldas med flytande eller gasformigt bränsle

  Ladda ned (161 kB)
 • Ändringsförfattning BFS 2012:3 - EVP 4

  Boverkets föreskrifter om ändring av verkets föreskrifter och allmänna råd (2011:11) om effektivitetskrav för nya värmepannor som eldas med flytande eller gasformigt bränsle

  Ladda ned (98 kB)
 • Grundförfattning BFS 2011:11 - EVP 3

  Boverkets föreskrifter och allmänna råd om effektivitetskrav för nya värmepannor som eldas med flytande eller gasformigt bränsle

  Ladda ned (97 kB)
Sidansvarig: Webbredaktionen