CIN – Certifiering av vissa installatörer

Boverkets föreskrifter och allmänna råd om certifiering av vissa tjänster på energiområdet. Författningen bygger på direktiv 2009/28/EG, om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor. Författningen omfattar installatörer av små pannor och ugnar som drivs med biomassa, solcellssystem, solvärmesystem, värmepumpar och ytnära jordvärme.

BFS nummer: BFS 2013:3 - CIN 1
Rubrik: Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2013:3) om certifiering av vissa installatörer samt om ackreditering av organ för sådan certifiering
Beslutad: den 19 mars 2013
Ändrad: t.o.m. BFS 2015:4 - CIN 2

Omtryck: BFS 2015:4
Ny rubrik: Boverkets föreskrifter och allmänna råd om certifiering av vissa tjänster på energiområdet

  • Ändringsförfattning BFS 2015:4 - CIN 2

    Boverkets föreskrifter om ändring i verkets föreskrifter och allmänna råd (2013:3) om certifiering av vissa installatörer samt om ackreditering av organ för sådan certifiering

    Ladda ned (129 kB)
  • Grundförfattning BFS 2013:3 - CIN 1

    Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2013:3) om certifiering av vissa installatörer samt om ackreditering av organ för sådan certifiering

    Ladda ned (94 kB)
Sidansvarig: Webbredaktionen