BRE – Boverkets allmänna råd om bredbandsanslutning

I 8 kap. 4 § första stycket 10 plan- och bygglagen (2010:900), PBL, och 3 kap. 20 a § första stycket plan- och byggförordningen (2011:338), PBF, finns krav på att vissa byggnader ska utrustas så att lägenheterna lätt kan anslutas till bredband.

Boverkets allmänna råd om bredbandsanslutning ska ge stöd i tillämpningen och bidra till en likformig tillämpning av kravet i PBL/PBF.
De allmänna råden avser bland annat kanalisation från byggnaden till tomtgränsen och infrastruktur för bredband i byggnader.

BFS nummer: BFS 2017:1 - BRE 1
Rubrik: Boverkets allmänna råd om bredbandsanslutning
Beslutad: den 6 mars 2017
  • Allmänt råd BFS 2017:1 - BRE 1

    Boverkets allmänna råd om bredbandsanslutning

    Ladda ned (112 kB)
Sidansvarig: Webbredaktionen