ALM – Tillgänglighet på allmänna platser

När man anlägger nya allmänna platser eller områden för andra anläggningar än byggnader ska de göras tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.

BFS nummer: BFS 2011:5 - ALM 2
Rubrik: Boverkets föreskrifter och allmänna råd om tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga på allmänna platser och inom områden för andra anläggningar än byggnader
Beslutad: den 19 april 2011
  • Grundförfattning BFS 2011:5 - ALM 2

    Boverkets föreskrifter och allmänna råd om tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga på allmänna platser och inom områden för andra anläggningar än byggnader

    Ladda ned (48 kB)
Sidansvarig: Webbredaktionen