Boverkets författningssamling

Den här sidan visar författningarna i Boverkets författningssamling, BFS. Du får fram den författning samt tillhörande konsekvensutredning genom att använda sökmotorn.

Det finns 99 författningar
Relevans / Datum / A-Ö
 • ALL - BFS 2017:2

  Boverkets föreskrifter om statsbidrag till allmänna samlingslokaler

 • ALM - BFS 2011:5

  Boverkets föreskrifter och allmänna råd om tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga på allmänna platser och inom områden för andra anläggningar än byggnader

 • Upphävd ALM – BFS 2004:15

  Boverkets föreskrifter och allmänna råd om tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga på allmänna platser och inom områden för andra anläggningar än byggnader

 • ALT - BFS 2013:8

  Boverkets föreskrifter om utredning om alternativa energiförsörjningssystem

 • ASL - BFS 1997:25

  Boverkets föreskrifter om bidrag till allmänna samlingslokaler

 • Upphävd ASL - BFS 1989:22

  Boverkets föreskrifter om stöd till allmänna samlingslokaler

 • ATA - BFS 2016:5

  Boverkets föreskrifter och allmänna råd om anpassningar och avsteg för tillfälliga anläggningsboenden

 • BAB - BFS 1992:46

  Boverkets föreskrifter till lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m.m.

 • BBRAD - BFS 2011:27

  Boverkets allmänna råd om analytisk dimensionering av byggnaders brandskydd

 • BBRBE - BFS 2013:11

  Boverkets allmänna råd om brandbelastning

Sidansvarig: Webbredaktionen