Boverkets författningssamling

Den här sidan visar författningarna i Boverkets författningssamling, BFS. Du får fram den författning samt tillhörande konsekvensutredning genom att använda sökmotorn.

Senast ändrade författningar
Relevans / Datum / A-Ö
 • KAAR - BFS 2012:8

  Boverkets allmänna råd om den kontrollansvariges självständiga ställning

 • OVK - BFS 2011:16

  Boverkets föreskrifter och allmänna råd om funktionskontroll av ventilationssystem och certifiering av sakkunniga funktionskontrollanter

 • OVKAR - BFS 2012:7

  Boverkets allmänna råd om funktionskontroll av ventilationssystem

 • Upphävd SUB - BFS 2005:1

  sub

 • Upphävd HEL - BFS 2009:2

  Boverkets föreskrifter och allmänna råd om stöd för investeringar i solvärme

 • BBRAD - BFS 2011:27

  Boverkets allmänna råd om analytisk dimensionering av byggnaders brandskydd

 • HÅL - BFS 2009:7

  Boverkets föreskrifter om statligt stöd för hållbara städer

 • ALM - BFS 2011:5

  Boverkets föreskrifter och allmänna råd om tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga på allmänna platser och inom områden för andra anläggningar än byggnader

 • TIL - BFS 2011:18

  Boverkets föreskrifter och allmänna råd om certifiering av sakkunniga av tillgänglighet

 • SAK - BFS 2011:17

  Boverkets föreskrifter och allmänna råd om certifiering av sakkunniga inom brandskydd

Sidansvarig: Webbredaktionen