Boverkets författningssamling

Den här sidan visar författningarna i Boverkets författningssamling, BFS. Du får fram den författning samt tillhörande konsekvensutredning genom att använda sökmotorn.

Senast ändrade författningar
Relevans / Datum / A-Ö
 • SEK - BFS 2013:7

  Boverkets föreskrifter och allmänna råd om språkkrav för prestandadeklarationer och vissa andra handlingar om byggprodukter

 • HIN - BFS 2011:13

  Boverkets föreskrifter och allmänna råd om avhjälpande av enkelt avhjälpta hinder till och i lokaler dit allmänheten har tillträde och på allmänna platser

 • TYP - BFS 2011:19

  Boverkets föreskrifter och allmänna råd om typgodkännande och tillverkningskontroll

 • BBRBE - BFS 2013:11

  Boverkets allmänna råd om brandbelastning

 • ALT - BFS 2013:8

  Boverkets föreskrifter om utredning om alternativa energiförsörjningssystem

 • Upphävd CE - BFS 2011:8

  För att den inre marknaden i Europa med fri rörlighet för produkter ska förverkligas måste tekniska handelshinder avskaffas. Detta sker bland annat med hjälp av harmonisering av tekniska regler för olika produktområden. Här kan du läsa om CE-märkning av byggprodukter och om byggproduktdirektivet.

 • INN - BFS 2013:4

  Boverkets föreskrifter och allmänna råd om stöd för innovativt byggande av bostäder för unga

 • Upphävd FBS - 1995:55

  Boverkets föreskrifter och allmänna råd om statlig bostadsbyggnadssubvention

 • STB - BFS 2013:1

  Boverkets föreskrifter om stöd till inventering av mark för byggande av studentbostäder

 • LIS - BFS 2012:10

  Boverkets föreskrifter och allmänna råd om stöd till planeringsinsatser för landsbygdsutveckling i strandnära lägen

Sidansvarig: Webbredaktionen