Boverkets författningssamling

Den här sidan visar författningarna i Boverkets författningssamling, BFS. Du får fram den författning samt tillhörande konsekvensutredning genom att använda sökmotorn.

Senast ändrade författningar
Relevans / Datum / A-Ö
 • Upphävd SOLROT - BFS 2006:15

  Boverkets föreskrifter och allmänna råd om stöd för installation av solvärme i kommersiella lokaler

 • EKS - BFS 2011:10

  Boverkets föreskrifter och allmänna råd om tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder (eurokoder)

 • EVP - BFS 2011:11

  Boverkets föreskrifter och allmänna råd om effektivitetskrav för nya värmepannor som eldas med flytande eller gasformigt bränsle

 • CIN - BFS 2013:3

  Boverkets föreskrifter och allmänna råd om certifiering av vissa installatörer samt om ackreditering av organ för sådan certifiering

 • FRI - BFS 2015:1

  Boverkets allmänna råd om friyta för lek och utevistelse vid fritidshem, förskolor, skolor eller liknande verksamhet

 • KA - BFS 2011:14

  Boverkets föreskrifter och allmänna råd om certifiering av kontrollansvariga

 • BAB - BFS 1992:46

  Boverkets föreskrifter till lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m.m.

 • Upphävd RN - BFS 2003:1

  Boverkets föreskrifter och allmänna råd om bidrag till åtgärder mot radon i egnahem

 • DPB - BFS 2014:5

  Boverkets allmänna råd om planbestämmelser för detaljplan

 • RIV - BFS 2013:15

  Boverkets allmänna råd om rivningsavfall

Sidansvarig: Webbredaktionen