Boverkets författningssamling

Den här sidan visar författningarna i Boverkets författningssamling, BFS. Du får fram den författning samt tillhörande konsekvensutredning genom att använda sökmotorn.

Senast ändrade författningar
Relevans / Datum / A-Ö
 • EMK - BFS 2016:16

  Boverkets allmänna råd om ersättning för provningskostnader vid marknadskontroll av byggprodukter

 • CEX - BFS 2007:5

  Boverkets föreskrifter och allmänna råd för certifiering av energiexpert

 • BED - BFS 2007:4

  Boverkets föreskrifter och allmänna råd om energideklaration för byggnader

 • H - BFS 2011:12

  Boverkets föreskrifter och allmänna råd om hissar och vissa andra motordrivna anordningar

 • HYS - BFS 2016:10

  Boverkets föreskrifter och allmänna råd om statligt stöd för att anordna och tillhandahålla hyresbostäder och bostäder för studerande

 • BÄL - BFS 2016:9

  Boverkets föreskrifter om statligt stöd för att anordna och tillhandahålla bostäder för äldre personer

 • REN - BFS 2016:8

  Boverkets föreskrifter om stöd för renovering och energieffektivisering i vissa bostadsområden.

 • UTE - BFS 2016:7

  Boverkets föreskrifter om stöd till utemiljöer av vissa bostadsområden

 • ATA - BFS 2016:5

  Boverkets föreskrifter och allmänna råd om anpassningar och avsteg för tillfälliga anläggningsboenden

 • SUS - BFS 2015:7

  Boverkets föreskrifter om statsbidrag för att rusta upp skollokaler

Sidansvarig: Webbredaktionen