Boverkets författningssamling

Den här sidan visar författningarna i Boverkets författningssamling, BFS. Du får fram den författning samt tillhörande konsekvensutredning genom att använda sökmotorn.

Senast ändrade författningar
Relevans / Datum / A-Ö
 • Upphävd JOM - BFS 2014:1

  Boverkets föreskrifter om stöd till utvecklingsprojekt för jämställda offentliga miljöer i städer och tätorter

 • Upphävd IFT - BFS 2014:2

  Boverkets föreskrifter om stöd till kommuner för inventering av den fysiska tillgängligheten i flerbostadshusbeståndet

 • Upphävd NAU - BFS 2014:4

  Boverkets föreskrifter (2014:4) om stöd till nationella projekt för utveckling av tillämpning av plan- och bygglagen (2010:900)

 • Upphävd SOLROT - BFS 2006:15

  Boverkets föreskrifter och allmänna råd om stöd för installation av solvärme i kommersiella lokaler

 • Upphävd RN - BFS 2003:1

  Boverkets föreskrifter och allmänna råd om bidrag till åtgärder mot radon i egnahem

 • Upphävd CE - BFS 2011:8

  För att den inre marknaden i Europa med fri rörlighet för produkter ska förverkligas måste tekniska handelshinder avskaffas. Detta sker bland annat med hjälp av harmonisering av tekniska regler för olika produktområden. Här kan du läsa om CE-märkning av byggprodukter och om byggproduktdirektivet.

 • Upphävd FBS - 1995:55

  Boverkets föreskrifter och allmänna råd om statlig bostadsbyggnadssubvention

 • Upphävd SUB - BFS 2005:1

  sub

 • Upphävd HEL - BFS 2009:2

  Boverkets föreskrifter och allmänna råd om stöd för investeringar i solvärme

 • Upphävd EKS - BFS 2008:8

  Boverkets föreskrifter och allmänna råd om tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder (eurokoder)

Sidansvarig: Webbredaktionen