Boverkets författningssamling

Den här sidan visar författningarna i Boverkets författningssamling, BFS. Du får fram den författning samt tillhörande konsekvensutredning genom att använda sökmotorn.

Senast ändrade författningar
Relevans / Datum / A-Ö
 • EKKO - BFS 2017:7

  Boverkets allmänna råd om ekonomiska planer och kostnadskalkyler för bostadsrättsföreningar, ekonomiska planer för kooperativa hyresrättsföreningar och förenklade ekonomiska planer för bostadsföreningar samt om intygsgivare

 • BBR - BFS 2011:6

  Boverkets byggregler (föreskrifter och allmänna råd)

 • BEN - BFS 2016:12

  Boverkets föreskrifter och allmänna råd om fastställande av byggnadens energianvändning vid normalt brukande och ett normalår

 • VÄS – BFS 2012:12

  Boverkets allmänna råd (2012:12) om anmälan för åtgärder som inte är bygglovspliktiga

 • ALL - BFS 2017:2

  Boverkets föreskrifter om statsbidrag till allmänna samlingslokaler

 • BRE - BFS 2017:1

  Boverkets allmänna råd om bredbandsanslutning

 • HYBO - BFS 2016:17

  Boverkets föreskrifter och allmänna råd om statligt investeringsstöd för hyresbostäder och bostäder för studerande

 • EMK - BFS 2016:16

  Boverkets allmänna råd om ersättning för provningskostnader vid marknadskontroll av byggprodukter

 • CEX - BFS 2007:5

  Boverkets föreskrifter och allmänna råd för certifiering av energiexpert

 • BED - BFS 2007:4

  Boverkets föreskrifter och allmänna råd om energideklaration för byggnader

Sidansvarig: Webbredaktionen