Boverkets författningssamling http://www.boverket.se/sv/lag--ratt/forfattningssamling/ Den här sidan visar författningarna i Boverkets författningssamling, BFS. Du får fram den författning samt tillhörande konsekvensutredning genom att använda sökmotorn. 36169 http://www.boverket.se/sv/lag--ratt/forfattningssamling/gallande/gro---bfs-20181/ Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2018:1) om bidrag för grönare städer Boverkets författningssamling BFS 2018:1 2018-03-20T00:00:00Z 3494 http://www.boverket.se/sv/lag--ratt/forfattningssamling/gallande/ovk---bfs-201116/ Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:16) om funktionskontroll av ventilationssystem och certifiering av sakkunniga Boverkets författningssamling 2011:16 - OVK 2017-12-18T00:00:00Z 3486 http://www.boverket.se/sv/lag--ratt/forfattningssamling/upphavda/jom---bfs-20141/ Boverkets föreskrifter (2014:1) om stöd till utvecklingsprojekt för jämställda offentliga miljöer i städer och tätorter Boverkets författningssamling 2014:1 - JOM 2017-10-17T00:00:00Z 3483 http://www.boverket.se/sv/lag--ratt/forfattningssamling/upphavda/ift---bfs-20142/ Boverkets föreskrifter (2014:2) om stöd till kommuner för inventering av den fysiska tillgängligheten i flerbostadshusbeståndet Boverkets författningssamling 2014:2 - IFT 2017-10-17T00:00:00Z 33454 http://www.boverket.se/sv/lag--ratt/forfattningssamling/gallande/ekko---bfs-20177/ Boverkets allmänna råd (2017:7) om ekonomiska planer och kostnadskalkyler ... Boverkets författningssamling 2017:7 - EKKO 2017-08-22T00:00:00Z 356 http://www.boverket.se/sv/lag--ratt/forfattningssamling/gallande/bbr---bfs-20116/ Boverkets byggregler (2011:6) – föreskrifter och allmänna råd Boverkets författningssamling 2011:6 - BBR 2017-06-22T00:00:00Z 25700 http://www.boverket.se/sv/lag--ratt/forfattningssamling/gallande/ben---bfs-201612/ Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2016:12) om fastställande av byggnadens energianvändning vid normalt brukande och ett normalår Boverkets författningssamling 2016:12 - BEN 2017-06-22T00:00:00Z 3458 http://www.boverket.se/sv/lag--ratt/forfattningssamling/gallande/vas--bfs-201212/ Boverkets allmänna råd (2012:12) om anmälan för åtgärder som inte är bygglovspliktiga Boverkets författningssamling 2012:12 - VÄS 2017-06-13T00:00:00Z 11736 http://www.boverket.se/sv/lag--ratt/forfattningssamling/upphavda/nau---bfs-20144/ Boverkets föreskrifter (2014:4) om stöd till nationella projekt för utveckling av tillämpning av plan- och bygglagen (2010:900) Boverkets författningssamling 2014:4 - NAU 2017-05-23T00:00:00Z 31588 http://www.boverket.se/sv/lag--ratt/forfattningssamling/gallande/all---bfs-20172/ Boverkets föreskrifter (2017:2) om statsbidrag till allmänna samlingslokaler Boverkets författningssamling 2017:2 - ALL 2017-04-25T00:00:00Z