Boverkets författningssamling http://www.boverket.se/sv/lag--ratt/forfattningssamling/ Den här sidan visar författningarna i Boverkets författningssamling, BFS. Du får fram den författning samt tillhörande konsekvensutredning genom att använda sökmotorn. 3486 http://www.boverket.se/sv/lag--ratt/forfattningssamling/gallande/jom---bfs-20141/ JOM – Stöd till utvecklingsprojekt för jämställda offentliga miljöer i städer och tätorter Boverkets föreskrifter om stöd till utvecklingsprojekt för jämställda offentliga miljöer i städer och tätorter 2017-10-17T00:00:00Z 3483 http://www.boverket.se/sv/lag--ratt/forfattningssamling/gallande/ift---bfs-20142/ IFT – Stöd till kommuner för inventering av den fysiska tillgängligheten i flerbostadshusbeståndet Boverkets föreskrifter om stöd till kommuner för inventering av den fysiska tillgängligheten i flerbostadshusbeståndet 2017-10-17T00:00:00Z 33454 http://www.boverket.se/sv/lag--ratt/forfattningssamling/gallande/ekko---bfs-20177/ EKKO - Allmänna råd om ekonomiska planer... Boverkets allmänna råd om ekonomiska planer och kostnadskalkyler för bostadsrättsföreningar, ekonomiska planer för kooperativa hyresrättsföreningar och förenklade ekonomiska planer för bostadsföreningar samt om intygsgivare 2017-08-22T00:00:00Z 356 http://www.boverket.se/sv/lag--ratt/forfattningssamling/gallande/bbr---bfs-20116/ BBR – Boverkets byggregler Boverkets byggregler (föreskrifter och allmänna råd) 2017-06-22T00:00:00Z 25700 http://www.boverket.se/sv/lag--ratt/forfattningssamling/gallande/ben---bfs-201612/ BEN – Om fastställande av byggnadens energianvändning vid normalt brukande och ett normalår Boverkets föreskrifter och allmänna råd om fastställande av byggnadens energianvändning vid normalt brukande och ett normalår 2017-06-22T00:00:00Z 3458 http://www.boverket.se/sv/lag--ratt/forfattningssamling/gallande/vas--bfs-201212/ VÄS – Boverkets allmänna råd om anmälan för åtgärder som inte är bygglovpliktiga Boverkets allmänna råd (2012:12) om anmälan för åtgärder som inte är bygglovspliktiga 2017-06-13T00:00:00Z 11736 http://www.boverket.se/sv/lag--ratt/forfattningssamling/upphavda/nau---bfs-20144/ NAU – Stöd till nationella projekt för utveckling av tillämpning av plan- och bygglagen (2010:900) Boverkets föreskrifter (2014:4) om stöd till nationella projekt för utveckling av tillämpning av plan- och bygglagen (2010:900) 2017-05-23T00:00:00Z 31588 http://www.boverket.se/sv/lag--ratt/forfattningssamling/gallande/all---bfs-20172/ ALL – statsbidrag till allmänna samlingslokaler Boverkets föreskrifter om statsbidrag till allmänna samlingslokaler 2017-04-25T00:00:00Z 28625 http://www.boverket.se/sv/lag--ratt/forfattningssamling/gallande/bre---bfs-20171/ BRE – Boverkets allmänna råd om bredbandsanslutning Boverkets allmänna råd om bredbandsanslutning 2017-03-06T00:00:00Z 26000 http://www.boverket.se/sv/lag--ratt/forfattningssamling/gallande/hybo---bfs-201617/ HYBO – statligt investeringsstöd för hyresbostäder och bostäder för studerande Boverkets föreskrifter och allmänna råd om statligt investeringsstöd för hyresbostäder och bostäder för studerande 2016-12-20T00:00:00Z