Boverket i SIS tekniska kommittéer

Vilka tekniska kommittéer sitter Boverket med i?

Nedan listas de 17 tekniska kommittéer hos SIS där Boverket finns med 2017.

 1. Eurokod helpdesk
 2. SG Stanli
 3. SIS/TK 170 luftbehandlingsteknik
 4. SIS/TK 181 brandsäkerhet
 5. SIS/TK 182 - AG5 trä
 6. SIS/TK 188 stål- och aluminiumkonstruktioner samt samverkanskonstruktioner i stål
 7. SIS/TK 189 innemiljö och energianvändning i byggnader
 8. SIS/TK 197 byggakustik
 9. SIS/TK 198 vatten- och avloppssytem
 10. SIS/TK 203 eurokoder
 11. SIS/TK 209 hållbarhet hos byggnadsverk
 12. SIS/TK 360 brand och räddning
 13. SIS/TK 453 tillgänglighet och användbarhet i byggd miljö
 14. SIS/TK 489 metadata för geodata
 15. SIS/TK 497 avgivning av farliga ämnen från bygg- och anläggningsprodukter
 16. SIS/TK 501 fysisk planering
 17. SIS/TK 556 betongkonstruktioner

Läs mer

På SIS webbplats kan du läsa mer om vilket arbete som pågår i de olika kommittéerna, vilka företag och organisationer som ingår i kommittéerna, vilka standarder kommittéerna redan har tagit fram samt vilka arbetsgrupper som finns.

 

 

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej