Får jag lov?

"Får jag lov" är ett projekt som Boverket initierat tillsammans med kommuner, näringsliv och utbildningsinstanser för att skapa digitala verktyg för lov- och byggprocessen att arbeta i. De digitala tjänsterna ska rikta sig till alla ingående aktörer i lov- och byggprocessen.

"Får jag lov?"-projektet är en del i arbetet med att öka bostadsbyggandet i Sverige. Projektets övergripande syfte är att utveckla de generella tjänster som kommunerna behöver för att hantera plan- och byggprocessen digitalt.

Film: Kortfilm om "Får jag lov?"-projektet

Delar i projektet

De typer av digitala tjänster som ska utvecklas finns inte i Sverige i dag. Befintliga digitala tjänster för bygglov exempelvis innebär att sökanden lämnar in ansökan om bygglov via e-formulär på nätet och i bästa fall finns en integrering till kommunens ärendehanteringssystem. Det som ska utvecklas är digitala tjänster som tar den sökande flera steg vidare från

  • idé
  • bygglov
  • startbesked
  • kontrollfasen med kontrollplan
  • processen fram till slutbesked.

Utöver det ska vi även ta fram lösningar som underlättar för digital arkivering, e-arkiv.

Steg 1 - förstudien

Boverket, Blekinge Tekniska Högskola (BTH) och kommunerna Helsingborg, Höganäs och Höör startade under hösten 2015 en förstudie för projektet "Får jag lov?". Den 25 augusti 2016 lämnades en ansökan in till VINNOVA för utveckling av digitala tjänster. Läs mer om förstudien i "Relaterad information".

Under arbetet med förstudien våren 2016 engagerades fler parter från kommuner, utbildningsinstanser, intresseorganisationer och programvaruleverantörer så att vi nu är 25 medsökande parter.

Steg 2 - utveckla digitala tjänster

Projektet har fått stöd från VINNOVA för att utveckla digitala tjänster. Stödet motsvararen tredjedel av vad de ingående organisationerna bidrar med. Läs om detta under nyheter i "Relaterad information".

Projektet ska utveckla digitala tjänster hela 2017 och 2018.

Bidra till uppdraget

Vi i projektet är intresserade av att fler aktörer ansluter sig till projektet, speciellt kommuner.

Mer information

För att få den senaste informationen inom projektet så läs mer på projektets blogg, se "Relaterad information".

Du kan nå mer information om projektet på dPBLs webbplats, se "Relaterad information".

Är du intresserad av annan information eller att delta i projektet så kontakta Petronella Enström, se "Relaterad information".

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej