Flytta hiss, rulltrappa eller port

När du ska flytta en begagnad hiss, rulltrappa eller port behöver du uppfylla vissa krav. Här hittar du de viktigaste kraven.

Du måste uppfylla kraven i nya maskindirektivet

Om du flyttar en begagnad plattformshiss, trapphiss, rulltrappa eller motordriven port, betraktas den i Sverige som en ny anordning på den nya platsen. Det innebär att den måste uppfylla de grundläggande hälso- och säkerhetskraven i bilaga 1 i nya maskindirektivet (AFS 2008:3). Däremot behöver den inte bestyrkas och CE-märkas mot maskindirektivet eller något annat EU-direktiv, eftersom den redan har släppts på marknaden och ur ett EU-perspektiv inte längre är en ny produkt.

Om du däremot gör omfattande ändringar kan anordningen komma att betraktas som en ny produkt även ur ett EU-perspektiv. Då måste den bestyrkas mot maskindirektivet och även uppfylla övriga formella krav som gäller för en ny produkt.

Skärpta krav för att flytta hissar

När du flyttar begagnade plattformshissar och trapphissar kan de skärpta kraven i nya maskindirektivet (AFS 2008:3) innebära särskilda svårigheter. Ett sådant krav är att det numera krävs överlastskydd på nya plattforms- och trapphissar. Det kan därför bli komplicerat och dyrt att bygga om begagnade hissar som man vill flytta till en ny plats.

För plattformshissar som har släppts på marknaden efter den 29 december 2009 (och därmed redan uppfyller kraven i AFS 2008:3) uppstår inte detta problem. Dock kan kraven i maskindirektivet komma att skärpas ytterligare i framtiden, men det är en senare fråga.

Vem gör vad?

Boverket

Boverkets logotyp
Boverket skriver säkerhets- och besiktningsföreskrifter för dessa motordrivna anordningar.
Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej