Hissar, portar, rulltrappor och skidliftar

Här kan du som äger en hiss, motordriven port, rulltrappa eller skidlift läsa hur du ska besikta, sköta och underhålla dem. Du kan också läsa kraven för att tillverka, bygga om eller sköta service av dem. Kraven gäller framför allt hälsa, säkerhet och tillgänglighet.

Boverkets föreskrifter och allmänna råd om hissar och andra motordrivna anordningar, H, finns länk till i "Relaterad information".

Vad omfattas av reglerna?

De motordrivna anordningar som omfattas av reglerna i BFS 2011:12 är;

  • de flesta hissar, även plattforms- och trapphissar,
  • motordrivna dörrar, portar, garageportar, rullgaller, grindar och väggar (till exempel i gymnastiksalar),
  • rulltrappor och rullramper (dessa saknar steg),
  • linbaneanläggningar, t.ex. skidliftar, gondolbanor, kabinbanor och bergbanor, och
  • avfallsanordningar, t.ex. stationära sopsugar, komprimatorer och sopskruvar.

De olika områden som behandlas i reglerna är;

  • nyinstallation (kapitel 2),
  • ändring av befintliga anordningar (kapitel 2, 1 §),
  • besiktning (kapitel 3),
  • drift, skötsel och underhåll (kapitel 4), och
  • vissa förbättringskrav på befintliga hissar och skidliftar (kapitel 5).

Vem gör vad

Boverket

Boverkets logotyp
Boverket skriver föreskrifter som sedan fastighetsägare, byggherrar, tillverkare, serviceföretag, besiktningsorgan och byggnadsnämnder har att följa i de enskilda fallen.
Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej