Undantagen från kravet på energideklaration

Vissa byggnader behöver inte energideklareras och vissa byggnader är undantagna från kravet på energideklaration. Här kan du ta del av fördjupad information om undantagen.

Byggnader som är undantagna från att energideklareras

  • Byggnader som inte är uppvärmda eller avsedda att värmas upp till mer än tio grader
  • Byggnader som i huvudsak används till andakt eller religiös verksamhet
  • Industrianläggningar och verkstäder
  • Bostadshus som används eller är avsedda för användning mindre än fyra månader per år eller under en begränsad del av året om energianvändningen beräknas vara mindre än 25% av en helårsanvändning
  • Tillfälliga byggnader som är avsedda att användas i högst två år
  • Ekonomibyggnader med ett lågt energibehov inom skogs- och jordbruksnäring
  • Fristående byggnader som har en användbar golvarea mindre än 50 kvadratmeter
  • Byggnader inom totalförsvaret som är av hemlig natur

Särskilt om undantaget för industrianläggningar och verkstäder

Undantaget gäller byggnader där den huvudsakliga verksamheten är tillverkning eller en verkstad. Exempel på byggnader som däremot omfattas av kravet på energideklaration är kontorslokaler, uppvärmda lager, lokaler för fritidsaktiviteter och konferensanläggningar.

Den huvudsakliga verksamheten kan avgöras genom att man kontrollerar hur stor del av byggnadens temperaturreglerade area (Atemp) varje verksamhet upptar. Om mer än hälften av byggnadens area utgörs av lokaler med tillverkning, kan byggnaden komma att omfattas av undantaget för industrianläggningar och verkstäder. Om mer än hälften av byggnadens area är kontor eller lager eller liknande där ingen tillverkning sker, omfattas byggnaden inte av undantaget.

Det är alltid hela byggnaden som energideklareras om byggnaden bedöms omfattas av kravet på energideklaration.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej