Du som ska köpa eller sälja

Du som vill köpa ett hus har rätt att få se energideklarationen. Du som ska sälja ett hus ansvarar för att deklarationen görs och att spekulanten får se den före köpet. Här kan du läsa mer om vad köparen har rätt till och vad säljaren ska göra.

Du som ska köpa

Du har rätt att få se energideklarationen innan du beslutar dig för att köpa eller inte. Tänk på det här:

  • Energideklarationen är till för att hjälpa dig jämföra olika byggnader med varandra och se vilken energiklass huset har.
  • Ta till vara på din rätt att få se den innan köpet.
  • Om säljaren inte har låtit göra en energideklaration har du som köpare rätt att göra en sådan på säljarens bekostnad. Detta måste i sådana fall ske senast inom sex månader efter ditt tillträde till byggnaden.
  • Om du som köpare inte kräver din rätt att få energideklarationen kan du i ett senare skede själv bli tvungen att bekosta en sådan. Det kan bli fallet om du i din tur säljer byggnaden. Energideklarationen för en byggnad är nämligen alltid giltig i tio år och kan under den tiden användas för att fullgöra de skyldigheter som ligger på en säljare.
  • Du kan kontrollera om den byggnad du är intresserad av har en energideklaration eller inte. Sök energideklaration här.

Du som ska sälja

Du ska låta göra en energideklaration innan du säljer en byggnad. Deklarationen ska göras för hela byggnaden även om du bara ska sälja en del av den. Följ de här stegen:

  1. Ta kontakt med en certifierad energiexpert i god tid innan försäljningen. Sök energiexpert här.
  2. Energiexperten gör energideklarationen och ger den till dig. Du kan också söka fram och få din energideklaration direkt skickad till dig via e-post. Sök energideklaration här.
  3. Ange uppgiften om energiprestanda i din annons. Läs mer om annonsering här.
  4. Visa upp energideklarationen i sin helhet för spekulanten innan försäljningen. Du kan till exempel göra det vid visningen av huset eller genom att skicka deklarationen till spekulanten.
  5. När du har sålt byggnaden, lämna över energideklarationen till den nya ägaren.

Ansvaret kan skilja sig för ägare och säljare

Det är byggnadens ägare som ansvarar för att en energideklaration görs innan försäljningen och att spekulanten får information om den. Ofta är byggnadens ägare och säljaren en och samma person, men inte alltid.

När till exempel en bostadsrätt säljs är det bostadsrättsföreningen som ansvarar för att det finns en energideklaration upprättad, men det är säljaren av bostadsrätten som ansvarar för att energiprestanda finns med i annonsen och att energideklarationen visas upp och lämnas över.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej