Marknadskontroll av brandvarnare - 2010

2010 genomfördes proaktiv marknadskontroll av brandvarnare. Det gick inte att några skarpa slutsatser av provningarna, eftersom själva provningarna utfördes på betydligt färre antal objekt per egenskap än vad standarden föreskrev.

Marknadskontrollen genomfördes enligt den harmoniserade standarden "SS-EN 14604:5 Brandvarnare".

När projektet genomfördes hade inte byggproduktförordningens krav på prestandadeklaration och CE-märkning trätt i kraft ännu. Därför valde Boverket att granska produkterna utifrån de förutsättningarna.

28 olika brandvarnare valdes ut för provning av följande fyra egenskaper:

  • indikationskänslighet,
  • riktningsberoende,
  • känslighet för rökdetektering, och
  • ljus- och ljudsignal.

Det gick inte att några skarpa slutsatser av provningarna, eftersom själva provningarna utfördes på betydligt färre antal objekt per egenskap än vad standarden föreskrev. Istället valde Boverket att använda resultaten som indikativa i en förstudie till en senare marknadskontrollinsats.

Det material som är tillgängligt för allmänheten finns i relaterad information.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej