Frivillig CE-märkning när din produkt inte omfattas av harmoniserad standard

CE-banner

Byggprodukttillverkare som vill CE-märka sina byggprodukter trots att de inte omfattas av en harmoniserad standard kan göra det på frivillig väg. Tillverkaren kan då begära en europeisk teknisk bedömning, ETA.

ETA, europeisk teknisk bedömning

Med en ETA som grund kan produktegenskaperna anges i prestandadeklarationen för att få CE-märka produkten. Det är helt frivilligt att begära en ETA. Fördelarna med att frivilligt CE-märka sin byggprodukt är bland annat att det kan underlätta att komma in på andra länders marknader.

För att begära en ETA, vänder du dig till ett TAB (tekniskt bedömningsorgan). Regeringen har utsett SP som svenskt TAB.

För att kunna utfärda en ETA krävs det att det finns ett EAD, det vill säga en harmoniserad teknisk specifikation. Detta dokument tas fram av EOTA.

På EOTA:s webbplats får du information om hur du ska gå tillväga om du vill få en ETA för din byggprodukt. Samtliga TAB som kan ta fram en ETA finns publicerade på Europeiska kommissionens webbsida Nando.

Bilden nedan illustrerar beslutsprocessen som sker från att man som tillverkare begär ett ETA tills produkten är CE-märkt. Klicka på bilden för att förstora den.

Se processbilden i relaterad information
Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej