Tillverkare av byggprodukter

Byggprodukter som omfattas av en harmoniserad standard ska prestandadeklareras och CE-märkas för att få säljas. Du som tillverkar byggprodukter ska själv ta reda på om dina produkter berörs.

Film: Tillverkar du byggprodukter?

Bilaga V har ändrats av kommissionen och sedan 16 juni 2014 gäller den nya versionen.

Hitta harmoniserade standarder

EU-webbplatsen Nando finns en lista över alla harmoniserade standarder, på engelska. Där står också när standarden kan börja användas och när standarden måste användas. Tiden däremellan kallas standardens samexistensperiod. Den är till för att tillverkarna ska hinna med allt som krävs innan CE-märkning måste göras.

Lista med harmoniserade standarders titlar på svenska finns under relaterad information.

På webbplatsen danishcprcontactpoint.dk, se länk i relaterad information, sorteras de harmoniserade standarderna efter produktgrupp. Där är det enklare att hitta de standarder som kan vara relevanta för din produkt.

Berörs min produkt?

När du har hittat en standard som kan vara relevant, gå in på SIS webbplats och skriv in EN-numret för standarden i sökmotorn för att läsa vad standarden omfattar (scope). Om du inte själv kan bedöma om din produkt omfattas av ”scopet” kontakta ett av de organ som är anmälda för att bedöma produkter enligt den standarden. De anmälda organen för varje harmoniserad standard finns i Nando.

Jag har hittat en standard

Du måste använda standardens metoder för att göra en prestandadeklaration och sedan CE-märka produkten. Följ guiden för obligatorisk CE-märkning.

Jag hittar ingen standard för min produkt

Om din produkt inte omfattas av en harmoniserad standard behöver du inte CE-märka den. Det kan också vara så att standardens bedömningsmetoder inte täcker eller går att använda för din produkts alla väsentliga egenskaper. Om du ändå vill CE-märka produkten, gå till sidan "Frivillig CE-märkning".

Kontaktpunkten för CPR

Den svenska kontaktpunkten för byggprodukter hjälper frågeställare att orientera sig mellan harmoniserade tekniska specifikationer, byggproduktförordningen och det svenska regelsystemet.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej