Avloppsanläggningar upp till 50 pe

CE-banner

I små icke kommunala avloppsanläggningar kan en eller flera byggprodukter ingå som ska CE-märkas redan nu eller senast i augusti 2015. Här får du svar på vad som gäller.

Det är bara komponenter och produkter som omfattas av en harmoniserad standard som måste ha en prestandadeklaration och vara CE-märkta.

Standarder

De harmoniserade standarder som finns på området är:

  • SS-EN 12566-1 Fabrikstillverkade slamavskiljare
  • SS-EN 12566-3 Förtillverkade avloppsanläggningar
  • SS-EN 12566-4 Slamavskiljare sammansatta på plats av fabrikstillverkade delar
  • SS-EN 12566-6 Förtillverkade anläggningar för rening av slamavskilt avloppsvatten, och
  • SS-EN 12566-7 Förtillverkat kompletterande reningssteg

Dessutom finns det två tekniska rapporter i serien EN 12566: Del 2: "infiltrationsanläggningar" och del 5: "markbäddar". Dessa tekniska rapporter anger hur man bygger upp infiltrations- respektive filtrationssystem och anses inte vara lämpliga som standarder. Det går ej att CE-märka enligt dessa. När det i de tekniska rapporterna hänvisas till exempelvis geotextilier eller plaströr så ska dessa produkter vara CE-märkta, om det finns harmoniserade standarder som de omfattas av.

Produkter som omfattas av standarderna

Samtliga harmoniserade standarder i EN 12566-serien gäller för anläggningar upp till 50 personekvivalenter (pe). De gäller för anläggningar där alla förtillverkade komponenter monteras på fabrik eller på plats av en tillverkare och som provas i sin helhet.

Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd

I relaterad information hittar du Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd HVMFS 2016:17 samt en översiktstabell med parametrar för reningseffektivitet, behandlingskapacitet, hälsoskydd och miljö. I tabellen jämförs riktvärden i Naturvårdsverkets tidigare allmänna råd med vad som ska provas enligt bilaga B i den frivilliga delen av standarden EN 12566-3. Tabellen är ännu inte uppdaterad till det nya allmänna rådet. Tabellen visar vilka egenskaper och prestanda som ska eller kan redovisas vid prestandadeklaration och CE-märkning enligt ZA-bilagan i standarden.

Information vid försäljning

Vid försäljning av minireningsverk ska produkten åtföljas av prestandadeklaration och bruksanvisningar. Denna dokumentation ska vara på svenska. Produkten ska också vara CE-märkt.

Tillverkaren ska utöver denna information till kunden även ha ytterligare teknisk dokumentation om sin produkt. Bland myndigheter är det bara Boverket som får begära in sådan dokumentation och endast i samband med marknadskontroll.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej