Fördjupad information om vissa områden

En del harmoniserade standarder är mer svårtolkade än andra. På denna sida hittar du mer information om några av dem.

Branddörrar

Sen första november 2016 är det möjligt att CE-märka branddörrar som även är ytterdörrar samt branddörrar som även omfattas av den harmoniserade portstandarden.

Bärande stålkonstruktioner

SS-EN 1090-1 gäller för bärverksdelar i stål och aluminium som tillverkas i verkstad. Produkterna måste ha en prestandadeklaration och vara CE-märkta när de säljs. Verkstaden måste vara certifierad mot standarden för att kunna deklarera och märka produkterna.

Avloppsanläggningar

Minireningsverk är ett speciellt område. De sätts vanligen ihop av flera delar. Vissa av dem ska CE-märkas, och andra ska eller kan inte CE-märkas ännu. Här får du svar på vad som gäller i dagsläget.

Fönster & dörrar

Fönster och ytterdörrar (utan egenskaper för brandmotstånd och/eller rökgasläckage) omfattas av den harmoniserade standarden SS-EN 14351-1

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej