Prestandadeklaration

CE-märkta bygg- och anläggningsprodukter ska också ha en prestandadeklaration när de säljs. Prestandadeklarationen är grunden för själva CE-märkningen.

Vad är en prestandadeklaration?

Prestandadeklarationen berättar bland annat om den CE-märkta bygg- eller anläggningsproduktens egenskaper. Vad som ska ingå i deklarationen är bestämt i byggproduktförordningen och till viss del i den specifika harmoniserade standarden.

I prestandadeklarationen finns det information om;

  • vem som tillverkat produkten,
  • kontaktuppgifter till tillverkaren,
  • vilket AVCP-system som gäller för produkten,
  • om ett anmält organ har varit inblandat, och
  • prestanda för produktens egenskaper.

CE-märkningen är i princip en sammanfattning av prestandadeklarationen. Det är tillverkaren själv som gör prestandadeklarationen för sin produkt, och som sedan CE-märker den.

Tillgänglig prestandadeklaration

Hela poängen med prestandadeklaration och CE-märkning är att information ska följa med produkten genom hela kedjan från tillverkare till slutkund. Importören och distributören ska kunna ge prestandadeklarationen till sina kunder. Det gäller även eventuell kompletterande information, exempelvis kemikalieinformation, bruksanvisningar och säkerhetsföreskrifter. Ett internt system för att hantera denna dokumentation är nödvändigt, så att rätt dokument kan kopplas till rätt produkt. Prestandadeklarationen kan tillhandahållas:

  • som pappersutskrift,
  • elektroniskt (e-post), eller
  • på importörens eller distributörens egen webbplats. (Det räcker inte med att hänvisa till någon annans webbplats, till exempel tillverkarens.)

Tillverkarna ska bevara prestandadeklarationen i tio år efter det sista exemplaret av produkttypen är sålt av tillverkaren. Skulle produkten ändras och få en ny prestandadeklaration, ska den tidigare versionen vara tillgänglig i tio år efter det att den sista produkten som omfattades av den tidigare prestandadeklarationen såldes.

En webbaserad prestandadeklaration ska finnas tillgänglig på webben i tio år efter det att produkten tillhandahållits. Detta gäller såväl tillverkare som importör och distributör. Det är viktigt att tänka på att innehållet i prestandadeklarationen inte får ändras sedan den publicerats på webben och webbkopian ska alltid helt stämma överens med tillverkarens original.

Mer om villkoren för att publicera prestandadeklarationen på webben kan du läsa under "Ändringar i förordningen" under relaterad information. Skulle kunden ändå fråga efter en papperskopia av prestandadeklarationen så måste du som importör eller distributör ge kunden det.

Språkkrav

Prestandadeklarationen, eventuell kemikalieinformation, bruksanvisningar och säkerhetsföreskrifter ska vara på svenska för byggprodukter som säljs i Sverige. Det är tillverkarens skyldighet att översätta denna dokumentation till svenska. Detta gäller enligt Boverkets föreskrift SEK, som finns i relaterad information.

Prestandadeklarationens innehåll och mall

Byggproduktförordningen bestämmer vilken information som ska med i prestandadeklarationen. I början av 2014 gjordes vissa ändringar genom en delegerad förordning från EU-kommissionen.

Den delegerade förordningen innehåller inte bara mallen till prestandadeklaration utan också instruktioner för hur tillverkaren ska fylla i den. Länk till den delegerade förordningen för CPR bilaga III finns i "Relaterad information".

NPD

Förkortning av den engelska termen "no performance determined", översatt "ingen prestanda fastställd". I prestandadeklarationen finns en lista över samtliga väsentliga egenskaper som går att redovisa för produkten. Tillverkaren måste ange prestanda för de egenskaper som är relevanta för produktens avsedda användningsområde. För övriga egenskaper får tillverkaren välja att ange NPD.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej