Platschefer och inköpare ska se till att lämpliga byggprodukter används

Bild, CE-märkning

För att enkelt kunna avgöra om en byggprodukt är lämplig att använda i ett visst projekt, kan du som är platschef eller inköpare av byggprodukter kontrollera att de produkter som du eller ditt företag ska använda, har bedömda produktegenskaper.

Som platschef eller inköpare har du, tillsammans med byggherren, ansvar för att avgöra om en byggprodukt är lämplig i ett visst projekt. Det är tillverkaren som ska ange vilken användning produkten är avsedd för och visa att produktens egenskaper är bedömda. Tillverkare ska visa att produkten har bedömda egenskaper genom CE-märkning, i följande fall. Byggprodukter som omfattas av en harmoniserad standard eller för vilka det gjorts en europeisk teknisk bedömning (ETA), måste vara prestandadeklarerade och CE-märkta, annars får de inte säljas inom EU:s inre marknad.

Ta hjälp av prestandadeklarationen

I prestandadeklarationen som ska tillhandahållas för varje CE-märkt byggprodukt får du tillförlitlig information om väsentliga produktegenskaper och prestanda, av tillverkaren. Med ledning av dessa uppgifter kan du avgöra om produkten är lämplig att använda i det enskilda fallet. Vilka produktegenskaper som är relevanta att redovisa i prestandadeklarationen för en viss produkt beror på vilka nationella krav som finns på byggnader och andra anläggningar.

Nationella byggregler gäller

I varje land gäller fortfarande nationella byggregler, därför är det viktigt att använda byggprodukter som klarar de krav som ställs i respektive land. I Sverige framgår kraven på byggnader och andra anläggningar i tillämpningsföreskrifter från myndigheter om krav enligt plan- och bygglagen. För byggnader och en del andra anläggningar gäller Boverkets byggregler, BBR, och Boverkets föreskrifter om tillämpning av eurokoder, EKS. Transportstyrelsen (tidigare Trafikverket) föreskriver om krav på bland annat vägar och vägbroar. I vissa fall ställs krav på anläggningar, till exempel för avlopp, i miljöbalksrelaterade regler. Även sådana regler har betydelse för vilka produktegenskaper som är väsentliga att redovisa i Sverige.

Importörer och distributörer

Den som köper varor inom EU:s inre marknad, och som säljer dem vidare i en kedja som slutligen når användaren kallas för distributör. Du är distributör om du köper in varor från exempelvis Tyskland eller Norge eller här i landet och sedan säljer dem till återförsäljare eller till slutanvändare.

Du är importör om du köper in produkter från länder utanför EU:s inre marknad och säljer dem vidare på den inre marknaden.

Men om du säljer byggprodukter under eget företagsnamn eller varumärke likställs du med tillverkare och då är du skyldig att prestandadeklarera och CE-märka produkterna.

Om du tillhör någon av dessa kategorier kan du läsa om vad som gäller för just dig på Boverkets sidor riktade till de målgrupperna.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej