Kommunens roll vid CE-märkning

I byggprocessen finns flera olika roller med olika ansvar. För en kommun som bland annat arbetar med PBL (byggnadsnämnd), med miljöbedömningar (miljö- och hälsoskyddsnämnd) eller som byggherre. Här hittar du information om vad prestandadeklarationer och CE-märkning innebär för den som exempelvis jobbar med bygglovsprocessen, med miljöbedömningar eller i upphandlande funktion.

Byggnadsnämnden

Hur ska du som jobbar på byggnadsnämnden eller motsvarande, förhålla dig till prestandadeklarationer och CE-märkning? Hur förhåller sig byggproduktinformationen till byggreglerna? Vilken information kan du förvänta dig och vad ska du göra med den?

Kommunen som byggherre

Hur ska du som köper in byggprodukter i kommunal verksamhet förhålla dig till CE-märkta produkter?

Kommunens miljö- och hälsoskyddsnämnd

Människor i möte. Foto: Scandinav bildbyrå

Hur ska du som arbetar i eller under miljö- och hälsoskyddsnämnden förhålla dig till CE-märkta byggprodukter?

Kontrollansvarig

Byggherren har ansvar för att välja lämpliga produkter i sitt projekt. Till sin hjälp i den bedömningen har han eller hon numera den information som ges i byggprodukternas prestandadeklaration och CE-märkning. Här beskrivs hur du som kontrollansvarig förhåller dig till detta.

Platschefer & inköpare

Som platschef eller inköpare har du, tillsammans med byggherren, ansvar för att avgöra om en byggprodukt är lämplig i ett visst projekt.

Byggherrar & projektörer

Du som är byggherre eller projektör ska använda byggprodukter som är lämpliga för den avsedda användningen.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej